BEDRIFTSAVTALE

ET SKREDDERSYDD HELSETILBUD TIL DEG ELLER DIN BEDRIFT

Mange bedrifter har forstått nytten av å ta godt vare på sine ansatte.

Kiropraktisk Senter as, har avtale med flere bedrifter, hvor de ansatte får hurtig innpass for vurdering og behandling av plager relatert til muskel-, nerve- og skjelett systemet. Dette viser seg å være effektivt for å senke sykefraværet i bedriften.

Kiropraktorene kan sykmelde inntil 12 samt at alle pasienter får refusjon fra trygden uten å måtte gå til lege for henvisning først. Kiropraktorene har her et fortrinn gjennom at pasienten kommer raskt i behandling og får tett oppfølging med færre, kortere og mer målrettede sykmeldinger som resultat. Ved behov kan vi også rekvirere CT, røntgen og MR, samt henvise til spesialisthelsetjenesten.
Med fokus på friskhet og funksjon framfor sykdom ønsker vi, i samarbeid med bedriften og dens bedriftshelsetjeneste eller personalansvarlig, og aktivt delta med både forebyggende tiltak samt hjelpe sykemeldte raskest mulig tilbake i arbeid.

Når en ansatt blir borte fra jobb medfører det ofte praktiske problemer, men det får også økonomiske konsekvenser. Ved langvarig sykdom kan bedriften få store ekstra utgifter. Ifølge beregninger fra NHO og Sintef koster en sykedag bedriftene i gjennomsnitt Kr 1900. En behandlingsavtale kan derfor være en god investering for både den ansatte og for bedriften. Noen bedrifter har også helseforsikringer som dekker behandling hos kiropraktor.

Med tanke på at så mye som 70% av alle sykemeldinger er forårsaket av muskel-, nerve- og skjelettlidelser, kan vi være en god samarbeidspartner for din bedrift.

Vi holder gjerne foredrag for bedrifter og andre interesserte grupper.

For nærmere informasjon om Kiropraktisk Senter as og vår bedriftsavtale – Tlf: 33 30 04 90