Som kiropraktorer ser vi daglig pasienter som forteller oss at den eneste hjelpen de fikk ved legebesøket var en resept på en haug med smertedempende og betennelsesdempende piller. Mange pasienter uttrykker nærmest forskrekkelse og harme over så lettvint omgang med reseptblokken. Denne type atferd samt det faktum at reseptfrie medikamenter er blitt like tilgengelig som brød og sjokolade, gjør noe med våre holdninger til bruk av medikamenter. Det sniker seg inn en følelse av at alle ”vondter” og problemer i livet kan og skal kureres med en pille.

En undersøkelse publisert i Tidsskriftet for Den Norske Lægeforening nylig bekrefter dette inntrykket. 71 % av jentene og 50 % av guttene i ungdomskolealder brukte smertestillende siste måned. For 8 år siden var tallene henholdsvis 54 og 25. Tilsvarende studier har vist en fordobling av pillebruken også hos barn under 12 år. Per Lagerløv og medarbeidere påpeker at en av fire bruker dette daglig eller ukentlig. Menstruasjonssmerter, hodepine og vond nakke var hyppigste årsak hos jenter, mens hodepine, ryggsmerter og smerter ved idrettsskade var vanligste årsak hos gutter. En av fem elever oppga at de hadde sterk hodepine siste måned. Mot dette brukte halvparten daglig til ukentlig smertestillende medisin. Også smerter ved tannregulering er vanlig. Jenter har oftere vondt enn gutter. Forfatterne advarer mot at slik hyppig bruk i seg selv kan utløse hodepine.Vi vet at langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine. Som kiropraktorer ser vi disse problemstillingene i vår kliniske hverdag oftere nå enn for noen år siden. Smertedempende medikamenter kan gi kortvarig og god lindring. Men ved lang tids bruk av slike smertedempende medikamenter, kan bivirkningene gi en hodepine som kan være vel så plagsom som den opprinnelige hodepinen.

Det er opplagt at det har skjedd en holdningsendring i befolkningen, og spesielt blant unge, til bruk av medikamenter de senere år. Utviklingen gir grunn til uro. En skal ikke se bort i fra at liberaliseringen av salg av reseptfrie medikamenter har påvirket denne utviklingen, men dette er neppe hele forklaringen. Forestillingen om at tilværelsen er en evig medvindsseilas må utfordres. Vi skaper ikke robuste mennesker hvis vi formidler en holdning om at alle vansker og alle ”vondter” kan kureres med en pille. For dette handler først og fremst om å skape gode holdninger; ikke bare hos foreldre og barn, men også hos de som sitter med reseptblokken. En endring må til. Ikke minst bør man tenke seg om to ganger før man velger en behandlingsform med skadelige bivirkninger fremfor et bivirkningsfritt alternativ. Kiropraktorene innehar den nødvendige kompetanse og rår over de tilnærmingsmetodene som vil hjelpe svært mange unge i dagens samfunn. Dette må formidles i hjem, på skole og av og av helsepersonell.

Av Øystein Ogre, leder Norsk Kiropraktorforening