Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per år. Pasientens betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi. Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker. Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget. Stønaden er 110 kroner for førstegangsundersøkelse og 55 kroner per behandling opptil fjorten behandlinger per år. Stønad gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege.

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandelstak 1 (se www.nav.no).