Motorisk koordinasjonstrening

Interactive Metronome (motorisk koordinasjonstrening) er et databasert treningsprogram som trener opp konsentrasjon, motorikk og koordinasjon. Det er dokumentert at IM kan bidra med dette. Metronomen skal anvendes som et kompliment til, eller i kombinasjon til, kiropraktisk eller fysikalsk behandling for å oppnå best resultat.

Pasientgrupper som passer til denne type behandlingsprogram:

– ADHD/ADD
– Hjerneskade
– Slag
– Cerebral Palsy
– Tourettes syndrom
– Autisme
– Aspergers syndrom
– Dysleksi
– Lærevansker
– Konsentrasjonsvansker
– Balanse problematikk
– Parkinsons
– MS

Dokumenterte effekter av treningen er:

– Økt fokus og konsentrasjon over lengre tid
– Økt fysisk utholdenhet
– Bedre evne til å skille mellom distraksjoner og nødvendig informasjon
– Forbedret kroppskontroll og flyt i bevegelser; koordinasjon
– Auditiv bearbeiding
– Kognitiv (intlektuell) bearbeiding
– Løse og forstå matematikk
– Bedre lese- og skriveferdigheter
– Utvikler sosiale ferdigheter
– Bedre kontroll over aggresjon og impulsivitet

Gode tips om forebygging og behandling?

Av og til deler vi aktuelle tips og råd om nerve, muskel og skjelett plager, og enkle endringer til en bedre helse, som du kan ha god nytte av.

Takk for at du meldte deg på!

Share This