Ved Kiropraktisk Senter ønsker vi å gi flest mulig av våre pasienter bedre livskvalitet gjennom en aktiv, sunnere og positiv hverdag med et positivt sinn.

«Se alltid lyst på livet» er et godt råd: En internasjonal undersøkelse viser at et positivt sinn er avgjørende for god helse, i noen tilfeller med større effekt enn dekking av grunnleggende fysiske behov.
Resultatene antyder at en positiv holdning til livet ikke bare er et luksusfenomen for folk med full mage og tak over hodet.
Blant de fattigste, der både mat og husly ofte manglet, så det ut til at positive følelser var spesielt viktig for helsa.
Selv uten mat eller husly hadde positive følelser en klar effekt på fysisk helse, og denne sammenhengen var sterkest i de fattigste land i undersøkelsen, mener forskerne.
Følelseslivet viste seg faktisk å være enda mer avgjørende for god helseeffekt enn å få dekket de viktigste fysiske behov, som tilstrekkelig med mat – kanskje fordi tilgangen til helsetjenester var dårligere i disse landene, mener forskerne.
Undersøkelsen så også ut til å bekrefte den motsatte effekten: Negative følelser var gjennomgående knyttet til dårligere helse.

http://www.forskning.no/artikler/2009/april/216584